BestuursvergaderingWe zijn op zoek naar versterking van ons HCC!Noord-Limburgs bestuur. We kijken uit naar ethousiaste bestuurders die hobby hebben aan bijeenkomsten mee helpen organiseren, besturen, maar natuurlijk óók computers; we vergaderen ca. 6 keer per jaar (combinatie van fysieke en webinar vergaderen) en organiseren 3 - 4x activiteiten of werkgroep bijeenkomsten per maand.

Meld u nu aan, als kandidaat bestuurslid en doe verder mee als kandidaat bestuurslid; tijdens de eerst volgende ALV stelt u zich kandidaat. Gekozen door de aanwezige HCC leden tijdens die ALV bent u vanaf dat moment officieel (onbezoldigd) bestuurslid van HCC!Noord-Limburg.

Hier hebben we beschreven welke mogelijkheden vrijwilligers - kern- en bestuursleden hebben.

Bent u enthousiast, neem dan contact op met het bestuur d.m.v. een E-mail waarin we je leren kennen en waarin de motivatie staat en stuur deze naar E-mail.